Jangan pernah menunggu waktu luang, Luangkanlah waktu untuk mengingat ALLAH

Menghapuskan angan-angan mengenai kekayaan

Sebagai tambahan pahala bagi mereka, mereka menjadi penghuni syurga dan terhindar dari neraka.

Semuanya hancur lebur, tidak bumi, tidak juga langit, tidak penghuninya.

Allah berfirman, "Maka ingatlah kepada-Ku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku" (Q.S. al-Baqarah : 152).

Berdzikirlah kepada-Nya dengan penuh kekhusyu-an.

Perhatikan firman Allah dalam sebagian perkataan hadits qudsi-Nya, "Aku bersama orang yang berdzikir (ingat) kepada-Ku."

Maka mereka hijrah menuju pertemuan untuk berdzikir sehingga mencapai kebersamaan dengan-Nya.

Wahai manusia, jangan bingung. Ilmu ini tidak akan memberikan kalian manfaat kecuali disertai dengan amalannya.